Lưu ý quan trọng: Động từ Take trong Toeic

Cụm động từ với Take xuất hiện rất phổ biến trong bài thi Toeic nói riêng và trong văn phong tiếng anh nói chung. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẽ tất tật những ý nghĩa phổ biến liên quan đến động từ Take trong Toeic

==> Xem thêm: 600 từ vựng chinh phục 900 điểm Toeic: https://www.anhngumshoa.com/tin-tuc/600-tu-vung-toeic-de-chinh-phuc-900-toeic-anh-ngu-ms-hoa-36373.html

Động từ Take trong toeic

Tổng hợp động từ Take trong Toeic

 • Take care of: lo liệu, phụ trách

I want to take care of everything today since we won’t have much time to get ready tomorrow morning.

Tôi muốn lo liệu mọi thứ trong hôm nay vì vào sáng mai chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để chuẩn bị sẵn sàng đâu.

 • Take advantage of: tận dụng

Of course, tickets will go quickly, as many people will want to take advantage of this opportunity to see him on stage.

Dĩ nhiên là vé sẽ bán chạy, bởi nhiều người sẽ muốn tận dụng cơ hội này để được nhìn thấy anh ấy trên sân khấu.

 • Take off = leave the ground and go into the air: cất cánh

The plane is about to take off.

Máy bay sắp cất cánh.

 • Take part in = join in = get involved in: tham gia, tham dự

Henry was sick and could not take part in the meeting last night.

Henry bị ốm và không thể tham dự buổi họp tối qua.

 • Take turns: thay phiên
We take turns helping mother do the housework.
Chúng tôi thay phiên nhau giúp mẹ làm công việc nhà.
 • Take effect = go into effect or become effective or operative: có hiệu lực

Don’t Worry. The rule doesn’t take effect until the end of next month.

Đừng lo. Quy tắc này chưa có hiệu lực cho tới cuối tháng sau đâu.

 • Take place = to happen: diễn ra, xảy ra

New employees must undergo two weeks of paid training, the first of which will take place at the Huntington branch, and the second of which will be at the place of employment.

Các nhân viên mới phải trải qua hai tuần huấn luyện có lương, tuần đầu tiên sẽ diễn ra tại chi nhánh Huntington, và tuần thứ hai sẽ là tại nơi làm việc

 • Take over: đảm nhận

I’m pleased to inform you that you’ve been selected to take over as manager of our Beijing branch.

Tôi vui mừng được thông báo rằng ông đã được chọn để đảm nhận vị trí quản lý chi nhánh tại Bắc Kinh của chúng tôi.

 • Take into account: tính đến, xem xét

Now, I want to say a few things about a new city regulation that we need to take into account when designing the stadium.

Bây giờ thì, tôi muốn nói một số điều về quy định mới của thành phố mà chúng ta cần xem xét/tính đến khi thiết kế sân vận động.

 • Take a look: xem

Now, we can take a look at the compiled feedback from the recent diner questionnaire and see if we can find some useful information to help improve our restaurant.

Bây giờ, chúng ta có thể xem các phản hồi được thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát thực khách gần đây và xem liệu rằng chúng ta có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp cải thiện nhà hàng của chúng ta không.

 • Take a break = rest for a few minutes or days or weeks: nghỉ giải lao
Let’s take a break.
Chúng ta hãy nghỉ giải lao một chút

Kết luận:

Anh ngữ Ms Hoa

Mong rằng bài viết của mình đã giúp các bạn nắm rõ được cách sử dụng động từ Take trong Toeic. Mình cũng đã từng tự mình ôn luyện Toeic rất nhiều và các cụm động từ luôn khiến mình gặp rắc rối và rất “khó nhằn”. Tuy nhiên, một trong những quyết định sáng suốt nhất của mình trong quá trình học Toeic là tìm đến Anh ngữ Ms Hoa. Nhờ có quyết định đó mà mình chăm chỉ học tập hơn vì có động lực từ người dẫn dắt. Đồng thời nhiều kiến thức trước đây mình cảm thấy bị mơ hồ và bị loạn thì khi học tại Anh ngữ Ms Hoa mình đã có thể tự hệ thống chúng một cách bài bản. Mình tin rằng các bạn cũng đang cần một người dẫn dắt để có thể chinh phục thật tốt kỳ thi Toeic đó!

REVIEW ĐỀ THI TOEIC MỚI 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *