Các công ty TNHH sử dụng mẫu điều lệ trong những tình huống nào?

Mẫu điều lệ công ty TNHH là gì và có vai trò như thế nào đối với một công ty ?   Pháp luật là điều sẽ cho phép doanh nghiệp của bạn có thể tự động sáp nhập việc kinh doanh trên thị trường sao cho có thể phù hợp với sự quy định của luật pháp.  Hôm nay, trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một công ty TNHH sẽ có điều lệ như thế nào.

Thay đổi về nội dung

Nếu như trước đây, khi doanh nghiệp muốn thành lập kho chứa hàng hay văn phòng giao dịch khác tỉnh, thành phố thì phải đi kèm với việc thành lập chi nhánh công ty thì kể từ ngày 10/10/2018, họ không cần phải làm như vậy nữa.

Thay đổi thứ hai là khi thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH thì bắt buộc doanh nghiệp phải ghi nhận những nội dung  của việc sửa đổi điều lệ vào trong các biên bản họp và quyết định của họ.

  Thay đổi mới chỉ cho phép phòng đăng ký kinh doanh ghi nhận một cá nhân là thành viên đã góp vốn vào công ty TNHH khi doanh nghiệp này chứng minh là người đó đã góp vốn và đã nhận được giấy chứng nhận.

Việc sửa đổi và bổ sung điều lệ trong công ty TNHH

Nội dung thứ nhất là thẩm quyền thông qua việc thay đổi điều lệ của công ty TNHH: Theo đó Chủ tịch của công ty có thẩm quyền thay đổi điều lệ công ty, khi sửa đổi hay bổ sung doanh nghiệp cần tổ chức  các cuộc họp để ban hành quyết định của các cơ quan này thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Theo quy định ở khoản 3 điều 25 của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì điều lệ muốn được sửa đổi hoặc bổ sung phải có chữ ký của nhóm người này, đối với công ty hợp doanh là chủ tịch Hội đồng thành viên, nếu là công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm, và với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật.

Như vậy điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung cần phải có đủ các chữ ký của các đối tượng đã nêu thì mới có thể đảm bảo giá trị pháp lý.

  Nên dùng mẫu điều lệ trong những trường hợp sau

Có ba trường hợp mà công ty TNHH có thể sử dụng mẫu điều lệ, đó là khi cần trình kế hoạch thành lập công ty, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và khi cần sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Thành lập một công ty không phải một chuyện dễ dàng, trong đó những giấy tờ, thủ tục liên quan tới pháp lí luôn là một trong những vấn đề đau đầu nhất.  Khi muốn thành lập một cơ sở kinh doanh, một doanh nghiệp thì điều lệ công ty cũng là thứ chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng.  Nhằm giúp mọi người có cái nhìn cụ thể hơn, hiểu rõ hơn về điều lệ của một công ty TNHH, đặc biệt là bản sửa đổi năm 2020, chúng tôi xin giới thiệu bài viết này.

>>> Xem thêm : mẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên – Thay đổi điều lệ trong công ty TNHH có gì mới?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *